Polazna | e-Dokumenta | Skupštinske odluke | Odluka o izmeni Odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Ćuprija

Odluka o izmeni Odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Ćuprija