Polazna | e-Dokumenta | Skupštinske odluke | Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvđivanje poreza na imovinu za 2017.godinu na teritoriji opštine Ćuprija - 30-11-2016

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvđivanje poreza na imovinu za 2017.godinu na teritoriji opštine Ćuprija - 30-11-2016