Polazna | e-Dokumenta | Urbanizam | Objedinjena procedura | Objedinjena procedura - odbijeni zahtevi za izdavanje rešenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji

Objedinjena procedura - odbijeni zahtevi za izdavanje rešenja po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak