Obaveštenje i obrasci

Na osnovu člana 23.  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16) POZIVAJU SE upravnici ili druga lica ovlašćena odlukom skupštine stambene zajednice da podnesu prijavu za registraciju stambene zajednice Odelјenju za urbanizam ,imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine,opštine Ćuprija.

 Dana 12.06.2017.godine, počela registracija stambenih zajednica, podnošenjem prijave za registraciju, u roku od šest meseci od dana početka rada Registra od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica. 

U skladu sa čl.19. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u postupku registracije Registrator isklјučivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavlјivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti. 

 

Dokumentacija i propisi za registraciju stambene zajednice:

1. Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice

2. Dodatak prijavi

3. Ogledni primerak zapisnika sa sednice stambene zajednice

4. Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice

5. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16)

6. Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambnim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata („Sl. glasnik RS“, br.49/17)

7. Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika („Sl. glasnik RS“, br.41/17)

Sva dokumenatacija koja se dostavlјa mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji.

 

Kontakt osoba: Miloš Nastasijević, spec.struk.ekonomista, tel. 035/8470-568

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak