Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje izmenjene dozvole za skladištenje neopasnog otpada

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje izmenjene dozvole za skladištenje neopasnog otpada

Obaveštenje  o prijemu zahteva za izdavanje izmenjene  dozvole za  skladištenje neopasnog otpada

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odelјenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravlјanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) obaveštava javnost da je dana 28. 11.2017 godine, operater „METAL PAVLOVIĆ“, DOO Ćuprija, Rsputnica bb, podneo Zahtev za izdavanje izmenjene dozvole za skladištenje neopasnog otpada.

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odelјenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravlјanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavlјuje 

 

OBAVEŠTENјE 

o prijemu zahteva za izdavanje izmenjene  dozvole za 

skladištenje neopasnog otpada

 

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 28. 11.2017 godine, operater „METAL PAVLOVIĆ“, DOO Ćuprija, Rsputnica bb,  podneo Zahtev za izdavanje izmenjene  dozvole za skladištenje neopasnog otpada. Zahtev se odnosi na novu katastarsku parcelu broj 4498/11 KO Ćuprija van grada, na kojoj će  operater da obavlјa delatnost skladištenja neopasnog otpada. 

Zahtev je operater dostavio dana 28.11.2017.godine.

  

Rok za dostavlјanje mišlјenja i predloga je 09.03.2018.godine, na e-mail: jadranka.matić@ cuprija.rs

 

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odelјenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, ul. „13oktobar“.7, Ćuprija, od 11 do 14 časova.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak