Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje  i tretman neopasnog  otpada, operatera  EKO SERVIS SISTEM, Drustvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, Dr. Voje Subotića 30 

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odelјenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravlјanju otpadom (“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2009 i 88/2010) objavlјuje 

OBAVEŠTENјE o prijemu zahteva za izdavanje  dozvole za 

skladištenje i tretman neopasnog otpada

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 08.02.2018 godine, operater EKO SERVIS SISTEM, Društvo  za konsalting i druge delatnosti Ćuprija,  ul.Dr. Voje Subotića 30, podneo je Zahtev za izmenu i dopunu  dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada. Zahtev se odnosi na novu katastarsku parcelu broj 241/1 KO Ćuprija grada, na kojoj će  operater da obavlјa delatnost skladištenja i tretmana neopasnog otpada. 

Zahtev je operater dostavio dana 08.02.2018.godine.

Rok za dostavlјanje mišlјenja i predloga je 13.03.2018.godine, na e-mail: jadranka.matić@ cuprija.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Odelјenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, ul. „13oktobar“.7, Ćuprija, od 11 do 14 časova.

 

 

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak