Polazna | Aktuelno | Obaveštenje za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Obaveštenje za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Obaveštenje za registrovana poljoprivredna gazdinstva

          Obaveštavamo registrovana polјoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Ćuprija, da je od 01.03.2018.godine počelo podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u bilјnoj proizvodnji. 

          Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u bilјnoj proizvodnji u tekućoj godini Upravi za trezor Ministarstva finansija prema mestu prebivališta, i sadrži podatke o podnosiocu; podatke o kulturi koja je zasejana, odnosno zasađena (šifra, naziv i površina) i zbiru površina pod kulturama navedenim u zahtevu, a koje su prijavlјene u Registar polјoprivrednih gazdinstava; mesto i datum podnošenja zahteva, potpis podnosioca zahteva i pečat (ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice).

         Takođe podsećamo registrovana polјoprivredna gazdinstva da mogu podnositi zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi.

         Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi ostvaruje na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja na adresu Bulevar kralјa Aleksandra 84, 11050 Beograd,  do 15. oktobra tekuće kalendarske godine, ako su grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. oktobra prethodne kalendarske godine do 30. septembra tekuće kalendarske godine. 

         Uz zahtev za podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za grla predata klanici podnosi se prijemnica za otkuplјena grla overena od strane klanice i nadležnog veterinarskog inspektora i kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overene od strane nadležnog veterinarskog inspektora.

         Detalјne informacije kao i obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, mogu se dobiti u Grupi za privredu i polјoprivredu, Odelјenja za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, Opštinske uprave opštine Ćuprija, u kancelariji br.26 ili na telefon 035/8470 631 lok. 129.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak