Polazna | Aktuelno | Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018.godini

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018.godini

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018.godini

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošlјavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošlјavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošlјavanja za 2018. godinu zaklјučenog između Nacionalne službe za zapošlјavanje Filijale Jagodina i opštine Ćuprija, broj 3101-101-8/2018 od 18.05.2018. godine 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANјE  I OPŠTINA ĆUPRIJA

Raspisuju

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANјE SPROVOĐENјA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI.

Konkurs i prijavu možete preuzeti u sekciji ispod.

 

Priložene datoteke

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak