Polazna | Aktuelno | PRAVILNIK o postupku odobravanja programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Ćuprija

PRAVILNIK o postupku odobravanja programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Ćuprija

PRAVILNIK o postupku odobravanja programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Ćuprija

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi, kriterijumi, način i postupak odobravanja programa, odnosno projekta kojima se zadovolјavaju potrebe i interesi građana  u oblasti sporta i dodele sredstava, izgled i sadržina predloga programa, odnosno projekta i dokumentacije koja se uz predlog podnosi, sadržina i izgled izveštaja o realizaciji programa, način i postupak kontrole realizacije odobrenih programa, odnosno projekta i način javnog objavlјivanja podataka o predloženim programima, odnosno projektima za finansiranje.

 

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak