Polazna | Aktuelno | Obaveštenje / Zahtev za dobijanje saglasnosti

Obaveštenje / Zahtev za dobijanje saglasnosti

Obaveštenje / Zahtev za dobijanje saglasnosti

Poštovani građani,

Saglasno Zakonu o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/11 i 104/16) i Odluci o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br. 3/15, 26/16, 28/16, 7/17, 23/17 i 25/17), JKP „Ravno 2014“ je podnelo zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika JKP „Ravno 2014“ Ćuprija broj 5384 od 17.09.2018. godine sa obrazloženjem o izmeni i dopuni cenovnika RJ „Javna rasveta“. 

Zahtev za davanje saglasnosti i Odluka o izmeni cenovnika sa obrazloženjem biće objavlјena na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Ćuprija i na zvaničnom sajtu Opštine Ćuprija.

Za sve dodatne informacije i podnošenje primedbi zainteresovana lica se mogu obratiti Odelјenju za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, Grupi za privredu i polјoprivredu, kancelarija broj 26.

Zahtev za davanje saglasnosti možete preuzeti u sekciji ispod.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak