Polazna | Aktuelno | Javna rasprava - Lokalni akcioni plan za mlade opštine Ćuprija 2018-2022

Javna rasprava - Lokalni akcioni plan za mlade opštine Ćuprija 2018-2022

Javna rasprava - Lokalni akcioni plan za mlade opštine Ćuprija 2018-2022

Pozivamo vas da uzmete aktivno učešće u javnoj raspravi u okviru procesa izrade nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ćuprija 2018-2022.  Sve vaše predloge i sugestije možete dostaviti svakog radnog dana od 07.30 do 15.30, Odelјenju za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, Odseku za lokalni ekonomski razvoj (kancelarija za LER, br.41), ili na email: info@cuprija.rs  sa naznakom za Lokalni akcioni plan za mlade opštine Ćuprije 2018-2022. 

Javni uvid trajaće 10 dana, zaklјučno sa 15.oktobrom 2018.godine. Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ćuprija 2018-2022, možete preuzeti ovde.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak