Polazna | Aktuelno | Počela obuka Regionalne agencije za razvoj o upravljanju projektima

Počela obuka Regionalne agencije za razvoj o upravljanju projektima

Počela obuka Regionalne agencije za razvoj o upravljanju projektima

U toku je obuka pod nazivom “Osnove identifikacije i pripreme projekata u skladu sa EU pravilima”. Obuku drže stručnjaci Regionalne agencije za razvoj Šumadije i Pomoravlja, a dvadesetak polaznika – zaposlenih u javnom sektoru, ali i predstavnika civilnog sektora - obuku pohađaju u prostorijama Opštinske uprave opštine Ćuprija.

Obuka se sastoji od upoznavanje sa osnovama projektnog ciklusa, načinom razmišljanja i zahtevima koji se postavljaju tokom celog ciklusa projekta, dok je akcenat prvog dana obuke na praktičnom načinu analize tzv. “drveta problema”, odnosno definisanje korena problema - određivanje stvarnog problema za koji je projekat rešenje 

Predavanje je usmereno na jasno definisanje terminologije koja je u javnoj upotrebi, praktičnim metodama analize zainteresovanih strana i prezentaciji i analizi konkretnih primera. 

Podsetimo, ovo je samo jedna u nizu obuka za jačanje ljudskih resursa, koje zajednički organizuju Regionalna agencija za razvoj Šumadije i Pomoravlja i Opština Ćuprija.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak