Polazna | Aktuelno | Javni konkurs za popunjavanje položaja zamenika načelnika opštinske uprave opštine Ćuprija

Javni konkurs za popunjavanje položaja zamenika načelnika opštinske uprave opštine Ćuprija

Javni konkurs za popunjavanje položaja zamenika načelnika opštinske uprave opštine Ćuprija

Na osnovu člana 56. st. 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon,101/2016 – dr. zakon i 48/2018), člana 95. st. 1, člana 100. i 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 21/2016 i 113/2017) i člana 60. Statuta opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13), Opštinsko veće opštine Ćuprija, na sednici održanoj dana 23.11.2018. godine oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNјAVANјE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA 

OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE ĆUPRIJA.

Konkurs i izjavu možete preuzeti u sekciji ispod.

 

Priložene datoteke

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak