Polazna | Aktuelno | Konačna rang lista bračnih parova u okviru javnog poziva za dodelu opreme za plasteničku proizvodnju

Konačna rang lista bračnih parova u okviru javnog poziva za dodelu opreme za plasteničku proizvodnju

Konačna rang lista bračnih parova u okviru javnog poziva za dodelu opreme za plasteničku proizvodnju

Na osnovu Rešenja o formiranju Tima za samozapošlјavanje mladih bračnih parova u ruralnim sredinama, br.02-91/2018-01 od 29.10.2018. godine, člana 7. Pravilnika o dodeli opreme za plasteničku proizvodnju br.06-192/2018-01 od 08.11.2018. godine i Javnog poziva za dodelu opreme za plasteničku proizvodnju, za mlade bračne parove u ruralnim sredinama starosti do 35 godina br.06-196-1/2018-01 od 14.11.2018. godine

 

TIM ZA SAMOZAPOŠLjAVANјE MLADIH BRAČNIH PAROVA U RURALNIM SREDINAMA, UTVRĐUJE:

 

KONAČNU RANG LISTU BRAČNIH PAROVA U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA DODELU OPREME ZA PLASTENIČKU PROIZVODNјU, ZA MLADE BRAČNE PAROVE U RURALNIM SREDINAMA STAROSTI DO 35 GODINA

Konačnu listu možete preuzeti u sekciji ispod.

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak