Polazna | Aktuelno | Javna rasprava povodom donošenja Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Javna rasprava povodom donošenja Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Javna rasprava povodom donošenja Odluke o lokalnim komunalnim taksama i Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Obaveštavaju se  sva zainteresovana lica da će se Javna rasprava povodom donošenja Odluke o lokalnim komunalnim taksama za opštinu Ćuprija i Odluke o lokalnim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrše opštinski organi održavati 13.12. 2018. godine od 9.00 do 14.00 časova u sali za sastanke Opštinske uprave opštine Ćuprija.

 

 

     Načelnik  odelјenja

Vladimir Đorđević, dipl.ek.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak