Polazna | Aktuelno | Odluka o raspisivanju javnog konkursa za učešće opštine Ćuprija u finansiranju odnosno sufinansiranju programa udruženja sredstvima iz budžeta opštine Ćuprija

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za učešće opštine Ćuprija u finansiranju odnosno sufinansiranju programa udruženja sredstvima iz budžeta opštine Ćuprija

Odluka o raspisivanju javnog konkursa za učešće opštine Ćuprija u finansiranju odnosno sufinansiranju programa udruženja sredstvima iz budžeta opštine Ćuprija

Na osnovu člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ broj  129/07, 83/14 – dr. Zakon, 101/16 – dr. Zakon i 47/18), člana 60. Statuta opštine Ćuprija ( „Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 14/08, 22/08, 28/08, 13/11 i 23/13), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“ 16/2018) i člana 7. Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta opštine Ćuprija za programe udruženja („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ broj 6/18) Opštinsko veće opštine Ćuprija na sednici održanoj dana 26.12.2018. godine

ODLUKU  O 

RASPISIVANјU JAVNOG KONKURSA ZA UČEŠĆE OPŠTINE ĆUPRIJA U FINANSIRANјU, ODNOSNO SUFINANSIRANјU PROGRAMA UDRUŽENјA SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE ĆUPRIJA

i raspisuje

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE OPŠTINE ĆUPRIJA U FINANSIRANјU, ODNOSNO SUFINANSIRANјU PROGRAMA UDRUŽENјA SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE ĆUPRIJA

1. Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Opštine Ćuprija za 2019. godinu predviđenih u Odlukom o budžetu opštine Ćuprija za 2019. godinu u iznosu od 3.000.000,oo dinara.

Celokupan tekst oglasa, kao i potrebne obrasce možete preuzeti u sekciji ispod.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak