Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o obnovi podataka i statusnih podataka u Registru polјoprivrednih gazdinstava

Obaveštenje o obnovi podataka i statusnih podataka u Registru polјoprivrednih gazdinstava

Obaveštenje o obnovi podataka i statusnih podataka u Registru polјoprivrednih gazdinstava

 Obaveštavamo registrovana polјoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Ćuprija, da se zbog poslednje izmene Pravilnika o upisu u Registar polјoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status polјoprivrednog gazdinstva („Sl. gl. RS“, br.17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 – dr zakon i 102/2018), neće vršiti obnova registracije  u periodu od 01. marta do 30. aprila, već obnova podataka koji se odnose na zemlјišni fond, osnov korišćenja zemlјišta ili stočni fond, kao i statusnih podataka koji se odnose na promenu nosioca porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, broj članova porodičnog polјoprivrednog gazdinstva prebivalište nosioca porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, broj posebnog – namenskog računa, odnosno ime poslovne banke kod koje se vodi račun, status pravnog lica, odnosno preduzetnika i ovlašćenog lica u pravnom licu, sedište, odnosno prebivalište i delatnosti u Agenciji za privredne registre, tokom cele godine, u roku od 30 dana od dana nastanka promene, tako da se registrovana polјoprivredna gazdinstva već sada mogu obraćati Upravi za trezor, ukoliko imaju bilo kakve promene podataka, tj. promene statusnih podataka, a koje se odnose na upis u Registar polјoprivrednih gazdinstava.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak