Polazna | Aktuelno | Ćuprija i Niš – zajednički do efikasnijeg upravlјanja imovinom

Ćuprija i Niš – zajednički do efikasnijeg upravlјanja imovinom

Ćuprija i Niš – zajednički do efikasnijeg upravlјanja imovinom

U Beogradu je potpisan ugovor o realizaciji projekta „Efikasno i efektivno upravlјanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“. Ovaj projekat, koji je odobren u okviru grant šeme Programa Eksčejndž 5 (Exchange 5) Evropske unije, ima za cilј povećanje efikasnosti i transparentnosti javnih uprava u Nišu i Ćupriji kroz unapređenje upravlјanja imovinom.

Cilј projekta je stvaranje uslova za unapređenje upravlјanje imovinom kroz popis i legalizaciju javne imovine u Nišu i Ćupriji i povećanje transparentnosti rada javne administracije uvođenjem i razvojem Geografskog informacionog sistema (GIS) i kreiranjem aplikacije za GIS. Na ovaj način javna uprava biće bliža građanima i privredi, ističu predstavnici ove dve lokalne samouprave i dodaju kako i Niš i Ćuprija raspolažu velikim brojem različitih nepokretnosti, ali bez preciznih i pravno relevantnih podataka. Imajući u vidu da se efikasno upravlјanje javnom imovinom nameće kao prioritetni zahtev u procesu razvoja i modernizacije, Niš i Ćuprija su, kao partneri, zajednički razvili predlog projekta kako bi rešili probleme sa kojima se u ovoj oblasti susreću.

Realizacijom projekta „Efikasno i efektivno upravlјanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“ biće formirane jedinstvene baze podataka o integrisanim evidencijama za celokupnu imovinu, zajedno sa aplikacijama za sve aspekte i procese upravlјanja imovinom. Specifičnost povezivanja Niša i Ćuprije predstavlјa i uvođenje i razvoj GIS-a kao softverskog paketa u koji će biti ugrađeni kompletni podaci o imovini i, naravno, omogućiti uvid u njih.

Inače, i u Nišu i u Ćupriji kažu kako će ovaj projekat doneti velike koristi - kako za potencijalne investitore, kojima će biti omogućeno lakše i brže informisanje o cilјanim lokacijama, tako i za građane koji, kao krajnji korisnici, imaju potrebu za pouzdanom, odgovornom i otvorenom administracijom. 

Recimo i to da ukupna vrednost ovog projekta iz donacije Evropske unije iznosi 220.700 evra.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak