Polazna | Aktuelno | Obaveštenje o podsticajima u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Obaveštenje o podsticajima u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Obaveštenje o podsticajima u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanju prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov („Službeni glasnik RS”, broj 25/2018), propisano je da:

pravno lice,
preduzetnik i
fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva,

koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje ostvaruje za najmanje dve otelјene krave, ako podnese zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, do 31. jula tekuće kalendarske godine, za krave otelјene u periodu od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine.

Podsticaj iznosi 20.000 dinara po grlu.

Za sve detalјne informacije obratiti se Grupi za privredu i polјoprivredu Odelјenja za privredu, društvene delatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Ćuprija, kancelarija br. 26 ili na telefon 8470-248 lok. 129.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak