Polazna | Aktuelno | Javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja opštine Ćuprija 2019-2024

Javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja opštine Ćuprija 2019-2024

Javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja opštine Ćuprija 2019-2024

Pozivamo vas da uzmete aktivno učešće u javnoj raspravi u okviru procesa izrade Nacrta strategije razvoja opštine Ćuprija 2019-2024.  Sve vaše predloge i sugestije možete dostaviti svakog radnog dana od 07.30 do 15.30, Odelјenju za društvene delatnosti, privredu i lokalni ekonomski razvoj, Odseku za lokalni ekonomski razvoj (kancelarija za LER, br.41 i br.36) do 28. februara 2019.godine, ili na email: info@cuprija.rs, kler@cuprija.rs sa naznakom za Strategiju razvoja opštine Ćuprija 2019-2024. 

U okviru javne rasprave, održaće se i Okrugli sto na kome će detalјnije biti predstavlјen Nacrt strategije razvoja opštine Ćuprija 2019-2024. 

Javni uvid trajaće do 05.marta 2019.godine. Nacrt Strategije razvoja opštine Ćuprija 2019-2024, možete preuzeti ovde.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak