Polazna | Aktuelno | Niš i Ćuprija partnerski realizuju projekat „Efikasno i efektivno upravlјanje imovinom kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“

Niš i Ćuprija partnerski realizuju projekat „Efikasno i efektivno upravlјanje imovinom kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“

Niš i Ćuprija partnerski realizuju projekat „Efikasno i efektivno upravlјanje imovinom kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović i predsednik opštine Ćuprija Ninoslav Erić potpisali su u petak, 15.03.2019.godine, Memorandum o saradnji na projektu „Efikasno i efektivno upravlјanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“.

Cilј projekta je stvaranje uslova za unapređenje upravlјanja imovinom kroz popis i legalizaciju javne imovine u Nišu i Ćupriji i povećanje transparentnosti rada javne administracije, uvođenjem i razvojem Geografskog informacionog sistema i kreiranjem aplikacije za GIS. Na ovaj način javna uprava biće bliža građanima i privredi.

„Realizacijom projekta u Nišu i Ćupriji, biće formirane jedinstvene baze podataka o integrisanim evidencijama za celokupnu imovinu, zajedno sa aplikacijama za sve aspekte i procese upravlјanja imovinom. Praktično, to znači da ćemo realizacijom ovog projekta na jednom mestu imati sistematizovane kompletne podatke o imovini Grada Niša, kako zemlјištu tako i nepokretnoj imovini, pa će građani, potencijalni investitori i svi zainteresovani akteri, imati uvid u te podatke bez čekanja u redovima“, rekao je nakon potpisivanja memoranduma prvi čovek Niša, gradonačelnik Darko Bulatović. On je naglasio da korišćenje ovakvog modela za upravlјanje imovinom u vlasništvu Niša i Ćuprije znači jačanje administrativnih kapaciteta i efikasnije upravlјanje imovinom, povećanje prihoda, bolјu kontrolu troškova, uspešnije upravlјanje rizicima i adekvatno održavanje imovine.

Predsednik opštine Ćuprija Ninoslav Erić istakao je da je u pitanju izuzetno značajan projekat i da se raduje što ga opština, na čijem je čelu, realizuje baš sa gradom Nišom. „Iskustvo koje Niš ima na poslovima popisa imovine za nas je jako značajno budući da smo na početku. Očekujem da, nakon realizacije planiranih projektnih aktivnosti, dođe do smanjenja troškova i povećanja prihoda od imovine u vlasništvu u našoj lokalnoj samoupravi“, poručio je Erić.

„I Niš i Ćuprija raspolažu velikim brojem različitih nepokretnosti, ali bez preciznih i pravno relevantnih podataka. Imajući u vidu da se efikasno upravlјanje javnom imovinom nameće kao prioritetni zahtev u procesu razvoja i modernizacije, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte koja rukovodi ovim projektom, sa svojim partnerom, zajednički je razvila predlog projekta ne bi li rešili identične problema sa kojima se, u ovoj oblasti, susreću“, rekla je menadžerka projekta Ana Radovanović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projkete. Ona je dodala da Niš i Ćuprija imaju nameru da obezbede racionalno korišćenje i upravlјanje imovinom u skladu sa Zakonom o javnoj svojini i Zakonom o planiranju i izgradnji i stave imovinu u funkciju investiranja i povećanja prihoda lokalne samouprave.

Projekat je i od višestrukog značaja, kako za potencijalne investitore kojima će biti omogućeno lakše i brže informisanje o cilјanim lokacijama, tako i za građane koji, kao krajnji korisnici, imaju potrebu za pouzdanom, odgovornom i otvorenom administracijom. Unapređenje upravlјanja javnom imovinom i finansijama stvara mogućnost i za uštede u budžetu kao i uslove za održivi lokalno-ekonomski razvoj.

Projekat finansira EU (IPA 2014), preko programa Exchange5 – Podrška EU lokalnim samoupravama u oblasti upravlјanja imovinom. Program sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionog partnera programa i Ministarstvom finansija (Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstva EU) kao Ugovornog tela na programu.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak