Polazna | Aktuelno | Obaveštenje

Obaveštenje

Obaveštenje

Skupština Republike Srbije je donela Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavlјanju dokumentacije radi realizacije izgradnje magistralnog gasovoda granica Bugarske- granica Mađarske kojim je utvrđen javni interes za izgradnju ovog gasovoda.

Na parcelama koje su na utvrđenoj trasi gasovoda „MILENIUM TEAM“ d.o.o. Beograd će u periodu od 25.03. – 15.04.2019. godine izvoditi određene istražne radnje za potrebe izgradnje gasovoda.

Obaveštavamo vlasnike svih parcela na kojima će biti izgrađen gasovod, da će im, u skladu sa Zakonom o ekspropriaciji, biti isplaćena odgovarajuća pravična naknada na osnovu nalaza ovlašćenih veštaka, u postupku koji će biti sproveden pred nadležnim organom jedinice lokalne samouprave. 

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak