Polazna | Aktuelno | Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kamate kratkoročnih polјoprivrednih kredita registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine Ćuprija u 2019. godini

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kamate kratkoročnih polјoprivrednih kredita registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine Ćuprija u 2019. godini

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kamate kratkoročnih polјoprivrednih kredita registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine Ćuprija u 2019. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u polјoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 10/2013-dr., 142/14, 103/15 i 101/16), Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za razvoj polјoprivrede opštine Ćuprija („Sl.gl.opštine Ćuprija“, br. 8/17) i Programa podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ćuprija za 2019. god. donetog na sednici Skupštine opštine Ćuprija održanoj dana 08.03.2019. god. („Sl. gl. opštine Ćuprija“, br.7/19), a po datoj prethodnoj saglasnosti Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, br.320-00-1429/2019-09 od 22.02.2019. god.  na predlog Komisije za raspodelu i kontrolu upravlјanja sredstvima Budžetskog fonda, Načelnik Opštinske uprave opštine Ćuprija raspisuje 

 

J A V N I   P O Z I V
za finansiranje/sufinansiranje kamate kratkoročnih polјoprivrednih kredita registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine Ćuprija u 2019. godini

 

Predmet Javnog poziva

          Sredstva iz ovog poziva su namenjena za očuvanje, podsticanje, unapređenje i razvoj polјoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine Ćuprija u vidu mere podrške  finansiranja/sufinansiranja kamate kratkoročnih polјoprivrednih kredita registrovanim polјoprivrednim gazdinstavima. Ukupna sredstva predviđena za ovu meru podrške su ograničena i iznose 2.000.000,00 dinara. Sredstvima iz ovog poziva neće se subvencionisati kamate polјoprivrednih kredita kod kojih Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko poslovnih banaka, subvencioniše deo kamate, a na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 48/17, 88/17 i 84/18). Javni poziv traje do utroška predviđenih sredstava za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2019. god.

Sredstva će se odobravati po redosledu podnošenja zahteva. Subvencionisaće se kamate kredita za sledeće namene: nabavka repromaterijala (semenska roba, rasad, sadni materijal, đubrivo, gorivo, sredstva za zaštitu), stočne hrane, nove polјoprivredne mehanizacije, mašina i opreme za polјoprivrednu proizvodnju, opreme za pripremu i proizvodnju stočne hrane, opreme za čuvanje, preradu i plasman polјoprivrednih proizvoda, stada, investicije u pčelarstvo i ostalo.

  Opšti uslovi Javnog poziva

Sredstva su namenjena fizičkim licima - nosiocima registrovanih polјoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Ćuprija,

Subvencionisaće se kamate za kredite koji nisu manji od 50.000,00 dinara ni veći od 300.000,00 dinara, sa rokom otplate do 12 meseci,

Finansiraće/sufinansiraće se kamate kredita koji su bez valutne klauzule (dinarski krediti),

Opština Ćuprija će subvencionisati nominalnu kamatu maksimalno do iznosa od  25.000,00 dinara,

Opština Ćuprija, ovom merom, neće finansirati prethodne troškove, naknade i troškove u toku odobravanja i realizacije kredita, kao ni refinansiranje postojećih kredita,

Registrovano polјoprivredno gazdinstvo zahtev za kredit podnosi banci,

Registrovano polјoprivredno gazdinstvo može da ostvari pravo na finansiranje/sufinansiranje kamate samo za jedan kredit i

Subvencionisaće se kamate polјoprivrednih kredita, koji su ugovoreni sa poslovnim bankama za period od 01.01.2019. godine do utroška sredstava ili zatvaranja ovog javnog poziva na dan 30.11.2019.godine.

Javni poziv možete preuzeti u sekciji ispod.

 

Priložene datoteke

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak