Polazna | Aktuelno | Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu opštine Ćuprija za period 2018-2021. godinu

Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu opštine Ćuprija za period 2018-2021. godinu

Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu opštine Ćuprija za period 2018-2021. godinu

Skupština opštine Ćuprija je, u skladu sa Memorandumom o saradnji između International Menagment Group i opštine Ćuprija, donela Odluku o donošenju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu opštine Ćuprija za period 2018-2021. godinu (Sl. Glasnik opštine Ćuprija br. 15/18). U cilju što uspešnije realizacije navedenog Akcionog plana uspostaviće se dvosmerna komunikacija sa građanima koji su zainteresovni za uključivanje u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu. Obaveštavamo građane da svoja pitanja i sugestije mogu poslati na mail akcioniplanporez@cuprija.rs

 

 

Priložene datoteke

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak