Polazna | Aktuelno | Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene magistralnog gasovoda granica Bugarske - granica Mađarske

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene magistralnog gasovoda granica Bugarske - granica Mađarske

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene magistralnog gasovoda granica Bugarske - granica Mađarske

Obaveštavaju se građani da će dana 12.04.2019. godine otpočeti JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene magistralnog gasovoda granica Bugarske - granica Mađarske, u trajanju od 15 dana, zaklјučno sa 26.04.2019.godine. 

Uvid u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene magistralnog gasovoda granica Bugarske - granica Mađarske, a za deo plana koji se odnosi na opštinu Ćuprija, zaiteresovana fizička i pravna lica mogu da obave u prostorijama sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, svakog radnog dana, gde će Nacrt prostornog plana biti izložen.

Sva zainteresovana fizička i pravna lica u toku trajanja javnog uvida mogu podneti primedbe na Nacrt prostornog plana u pisanom obliku, preko Uslužnog centra Opštinske uprave, Odelјenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Sve primedbe biće prosleđene na adresu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Kralјa Milutina 10a, 11 000 Beograd.

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak