Polazna | Aktuelno | Javni poziv za angažovanje 2 (dva) lica za potrebe popunjavanja propisanih obrazaca u cilјu sprovođenja projekta ''Efikasno i efektivno upravlјanje imovinom u gradu Nišu i opštini Ćuprija kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema'

Javni poziv za angažovanje 2 (dva) lica za potrebe popunjavanja propisanih obrazaca u cilјu sprovođenja projekta ''Efikasno i efektivno upravlјanje imovinom u gradu Nišu i opštini Ćuprija kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema'

Javni poziv za angažovanje 2 (dva) lica za potrebe popunjavanja propisanih obrazaca u cilјu sprovođenja projekta ''Efikasno i efektivno upravlјanje imovinom u gradu Nišu i opštini Ćuprija kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema'

Na osnovu Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta Efikasno i efektivno upravlјanje imovinom u gradu Nišu i opštini Ćuprija kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema, broj: 400-280/2019-01 od 15.03.2019. godine, Opština Ćuprija oglašava

 J A V N I  P O Z I V

za angažovanje 2 (dva) lica za potrebe popunjavanja propisanih obrazaca u cilјu sprovođenja projekta ''Efikasno i efektivno upravlјanje imovinom u gradu Nišu i opštini Ćuprija kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema'', koji finansira EU kroz Program EXCHANGE 5

 OPIS POSLA: 

      Pribavlјanje i analiza dokumentacije za potrebe upisa javne svojine opštine Ćuprija na nepokretnim stvarima.
      Popunjavanje neophpodnih obrazaca i zahteva za potrebe upisa javne svojine opštine Ćuprija na nepokretnim stvarima.
      Dostavlјanje podataka o nepokretnim stvarima na kojima postoji osnov za upis prava javne svojine opštine Ćuprija Radnoj grupi za upravlјanje imovinom.

U sekciji ispod možete preuzeti kompletan tekst Javnog poziva, kao i izjavu. 

 

Priložene datoteke

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak