Polazna | Aktuelno | JAVNI POZIV za dodelu pomoći interno raselјenim licima dok su u raselјeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

JAVNI POZIV za dodelu pomoći interno raselјenim licima dok su u raselјeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

JAVNI POZIV  za dodelu pomoći interno raselјenim licima dok su u raselјeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

Na osnovu člana 10. stava 1. Pravilnika  o  uslovima, kriterijumima  za izbor korisnika i postupku dodele sredstava pomoći interno raselјenim licima dok su u raselјeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom br. 06-59-1/2019-01 od 11.04.2019. godine, Komisija za izbor korisnika pomoći namenjene pobolјšanju uslova stanovanja interno raselјenih lica dok su u raselјeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom obrazovana rešenjem predsednika opštine Ćuprija br. 02-30/2019-01 dana 14.03.2019. godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodelu pomoći interno raselјenim licima dok su u raselјeništvu za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom .

Javni poziv možete preuzeti u sekciji ispod.

Priložene datoteke

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak