Polazna | Aktuelno | Participativno budžetiranje

Participativno budžetiranje

Participativno budžetiranje

Participativno budžetiranje  podrazumeva uklјučivanje građana, privrede, organizacija civilnog društva i ostalih zainteresovanih u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava. Ovim procesom građani ostvaruju svoje pravo na određivanje prioriteta i donošenje planova potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave. Uklјučivanje javnosti u rad lokalne samouprave jedan je od bazičnih principa dobre demokratske prakse i odgovornog upravlјanja lokalnom zajednicom, što predstavlјa temelј održivog razvoja.

Participativnim budžetiranjem povećava se transparentnost javne administracije i efikasnost javne potrošnje. Ovim procesom osnažuje se inicijativa građana u procesu donošenja odluka, raspodeli i nadzoru nad budžetskim sredstvima i doprinosi se povećanju stepena poverenja između građana i vlasti. Participativno budžetiranje podrazumeva veću odgovornost nosioca vlasti kao i službenika u organima lokalne samouprave, jača se  demokratska kultura i društvena struktura u okviru lokalne zajednice.

 

- Anketa

- Građanski vodič kroz budžet

- Akcioni plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu opštine Ćuprija za period 2018-2021. godinu

 

 

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak