Polazna | Aktuelno | Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu

Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu

Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu

Image gallery

U opštini Ćuprija je održan prvi radni sastanak grupe za "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu".

Cilj sastanka je bio da se prepoznaju zastareli i nepotrebno komplikovani lokalni administrativnim procesi i procedure, koji u mnogim slučajevima ometaju ili usporavaju poslovne aktivnosti na lokalnom nivou i negativno utiču na lokalni ekonomski razvoj i novo zapošljavanje.

Posebna pažnja je bila usmerena na smanjenje roka i dokumenata potrebnih za izdavanje građevinskih dozvola u skladu sa zakonom. 

Glavni fokus projekta je stvaranje osnove za bolje poslovno okruženje u lokalnim samouprava u Srbiji

Projekat "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu", koji finansira Švajcarska organizacija za ekonomsku saradnju (SECO), predstavlja rezultat partnerske inicijative Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije (SKGO) i OPTIMUS - Centra za dobro upravljanje sa specijalizovanom stručnošću u oblasti regulatorne reforme na lokalnom nivou. 

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak