Polazna | Lokalna samouprava | Čelnici lokalne samouprave | Zamenik predsednika Opštine Ćuprija

Zamenik predsednika Opštine Ćuprija

  Ilija Paunović
 
Rođen 1980. godine u Ćupriji.
Gimnaziju u Ćupriji završio 1999. godine.
Mašinski fakultet u Kragujevcu završio 2005. godine, na smeru Mašinske konstrukcije i mehanizacija. Na svakoj godini studija nagrađivan kao jedan od najboljih studenata u generaciji.
Stipendista Republike Srbije na poslediplomskim studijama za magistra tehničkih nauka.
Radio je od 2006. godine do 2008. kao diplomirani mašinski inženjer u fabrici MIP Procesna oprema u Ćupriji. Od 2008. godine do 2012. obavljao funkciju tehničkog direktora u Direkciji za  izgradnju u Ćupriji. 
Za zamenika predsednika opštine Ćuprija izabran 2013.
 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak