Polazna | Lokalna samouprava

Lokalna samouprava

Opštinsko veće

Opštinsko veće je izvršni organ opštine Ćuprija, sa nadležnostima utvrđenim zakonom i statutom Opštine. Veće predstavlja predsednik opštine, kao predsednik veća. U odsustvu predsednika opštine, ... [dalje]

Opštinska uprava opštine Ćuprija

Radom opštinske uprave rukovodi načelnik. Za svoj rad i rad Opštinske uprave, načelnik odgovara Skupštini opštine i opštinskom veću.   Načelnik opštinske uprave opštine Ćuprija je Milica Cvetković, ... [dalje]

Lokalna samouprava

Najviši pravni akt opštine je statut kojim se bliže uređuju način, uslovi i oblici vršenja prava i dužnosti iz nadležnosti opštine. Statut donosi Skupština opštine ... [dalje]

ukupno: 3 | prikazano: 1 - 3