Polazna | Lokalna samouprava | Skupština opštine Ćuprija | Predsednik Skupštine opštine Ćuprija

Predsednik Skupštine opštine Ćuprija

Branimir Tazić

Rođen 12.06.1975.godine.

Srednju elektrotehničku školu završio u Paraćinu, a na Višoj tehničkoj školi u Nišu 1998. stekao zvanje inženjera elektrotehnike. Diplomirao na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu 2005. godine.  

Radio od 2006-2013.godine u "Elektrosrbija“d.o.o. Kraljevo-Pogonu Ćuprija u službama investicija i projektovanja, a zatim i službi  održavanja elektroenergetskih objekata.

Rešenjem SO Ćuprija dana 25.06.2013.godine imenovan za vd direktora KJP „Usluga“ Ćuprija, a nakon sprovedenog konkursa dana 09.08.2013.godine postavljen za direktora KJP „Usluga“ Ćuprija.

Od statusne promene spajanja KJP „Usluga“ Ćuprija i JP „Vodovod i kanalizacija“ Ćuprija u novo preduzeće JKP „Ravno 2014“ Ćuprija dana 21.06.2014.godine radio kao pomoćnik direktora za tehničke poslove.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Ćuprija, održanoj dana 10.05.2016.godine izabran za predsednika Skupštine opštine Ćuprija.       

e-mail: predsednikskupstine@cuprija.rs

 

                    

 

Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak