Polazna | Javne nabavke | Javni poziv - br. K1/2018 – otvoreni postupak za prikuplјanje ponuda

Javni poziv - br. K1/2018 – otvoreni postupak za prikuplјanje ponuda

Na osnovu čl. 9. Zakona o komunalnim delatnostima (''Sl. glasnik RS'', br. 88/2011 i 104/2016), čl. 22. i čl. 35. do 41. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (''Sl. glasnik RS'', br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016)

 

SKUPŠTINA OPŠTINE ĆUPRIJA

13. OKTOBAR BROJ 7

35230 ĆUPRIJA

 

Objavlјuje

J A V N I    P O Z I V

Br. K1/2018 – otvoreni postupak za prikuplјanje ponuda