Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka usluge izrade projekta saobraćajnice industrijska zona priključak na auto put

Javna nabavka usluge izrade projekta saobraćajnice industrijska zona priključak na auto put

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:

I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade projekta saobraćajne industrijska zona priključak na auto put