Polazna | Javne nabavke | Pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva za javnu nabavku usluga izrade projekta rekonstrukcije saobraćajnica i trotoara na teritoriji opštine Ćuprija

Pregovarački postupak bez objavlјivanja javnog poziva za javnu nabavku usluga izrade projekta rekonstrukcije saobraćajnica i trotoara na teritoriji opštine Ćuprija