Polazna | Javne nabavke | Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora nad energetskom sanacijom zgrade Gimnazije

Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora nad energetskom sanacijom zgrade Gimnazije

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u dalјem tekstu: Zakon)  opština Ćuprija objavlјuje:

POZIV ZA PODNOŠENјE PONUDA

U postupku  javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora nad energetskom sanacijom zgrade Gimnazije.