Polazna | Javne nabavke | Pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge održavanja računarskog programa – Informacioni sistem Lokalne poreske administracije

Pregovarački postupak bez objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge održavanja računarskog programa – Informacioni sistem Lokalne poreske administracije