Polazna | Lokalna samouprava | Opštinsko veće

Opštinsko veće

Opštinsko veće je izvršni organ opštine Ćuprija, sa nadležnostima utvrđenim zakonom i statutom Opštine. Veće predstavlja predsednik opštine, kao predsednik veća. U odsustvu predsednika opštine, veće predstavlja zamenik predsednika opštine, odnosno član veća koga odredi predsednik opštine.

Rad opštinskog veća dostupan je javnosti. Za javnost rada veća odgovoran je predsednik opštine, kao predsednik veća.
Veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i 9 članova veća. Predsednik opštine je predsednik veća. Zamenik predsednika opštine je član veća po funkciji.


Opštinsko veće opštine Ćuprija čine:

Ninoslav Erić, predsednik opštinskog veća

Ilija Paunović, član opštinskog veća

Vladimir Vasiljević, član opštinskog veća

Đorđe Nešković, član opštinskog veća

Nebojša Milanović, član opštinskog veća

Dragan Nikolić, član opštinskog veća

Biljana Gradojević, član opštinskog veća

Bojan Avramović, član opštinskog veća

Dragoslav Đukanović, član opštinskog veća

Milenko Mikić, član opštinskog veća

Radmila Kokalj, član opštinskog veća

 


Tagovi/oznake:

Nema tagova za ovaj članak